Välkommen till årsmöte i 

John Ericsson Sällskapet 

 

Tisdagen 9:e mars 2021, kl. 17:00 

 

Plats: mötet hålls digitalt pga. covid-19 restriktioner. Information med zoomlänk har skickats per e-post till medlemmarna.

 

 1. Mötets öppnande 
 2. Upprättande och fastställande av röstlängd 
 3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
 5. Fastställande av dagordning 
 6. Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse och dispositionsförslag, resultaträkning och balansräkning 
 7. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
 9. Beslut om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras 
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 11. Behandling av budget för det kommande verksamhetsåret 
 12. Fastställande av årsavgifter samt avgift för ständig medlem 
 13. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av dessa 
 14. Val av revisor samt revisorssuppleant  
 15. Val av valberedning 
 16. Behandling av i rätt tid inkomna motioner och förslag 
 17. Avslutning 

John Ericsson Sällskapet

 

inbjuder till högtidlighållande av jubileet av John Ericssons 216:e födelsedag

 

onsdagen den 31 juli 2019 kl. 12.00

 

Preliminärt program

 

Samling vid John Ericssonmonumentet vid Nybroviken (Nybroplan)                

Fanborg med representanter från:

- John Ericsson Sällskapet

- Amerikanska ambassaden

- Odd Fellow logen No. 4 John Ericsson

- Föreningen Fältjägare i Stockholm

 

Välkomsttal

Alexandra Svernlöv, ordförande JES

  

Hälsning

Amerikanska Ambassaden

 

Tal

”Till ett stoft sig förenar – John Ericssons återbördande till fosterjorden”

Bengt Jonshult, Odd Fellow Logen Nr 4 John Ericsson 

 

Kransnedläggning

Tord Ingvarsson, Över Mästare Odd Fellow Logen Nr 4 John Ericsson

Alexandra Svernlöv, ordförande John Ericsson Sällskapets.

 

Avslutning

Ca kl. 12.30: kort promenad till restaurang Calle P i närliggande Berzelii park. Lunch till föranmälda på egen bekostnad.
OBS! Restaurangen ser gärna att var och en beställer mat i förväg, i samband med anmälan, se meny på https://callep.nu/lunch

De som önskar delta i lunchen ombeds att föranmäla sig senast den 26 juli till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
alternativt på telefon till Tord Ingvarsson 070-4403193 för vidare information. 

 

Varmt välkomna!

Denna trevliga bok skriven av hedersmedlem Bengt Brugge finns till försäljning på årsmötet den 13 mars 2019 kl 1700 på Tekniska Museet.

För anmälan vänligen skriv till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Höstkväll på Tekniska Museet

Välkommen till årets höstkväll! Det blir en exklusiv guidad visning av LM Ericssons minnesrum på Tekniska museet. Lars Paulsson som är intendent på Tekniska museet samt styrelsemedlem i JES blir vår guide. Vi samlas vid Tekniska museets entrée redan kl 16 på onsdag den 28 november 2018.

För mer info eller anmälan hör av er på 070-8160990.

Firandet av John Ericssons födelsedag 2018

Utöver en ståtlig representation av flaggor från Sverige, Jämtlands fältjägareföreningen och Odd Fellow Logen no 4  blev det inspirerande tal. Chargé d'affaires David Lindwall uttryckte stor uppskattning för John Ericssons tekniska begåvning och bidrag till fred samt goda svensk-amerikanska relationer genom sitt skapande.  Styrelseledamoten Tord Ingvarsson briljerade med några ord om John Ericsson i ett historiskt perspektiv med ett liv färgat av upplysningsideal under romantiken. Firandet avslutades med kransnedläggning ordnad av Odd Fellow logen.