John Ericsson Sällskapets finns numera på Instagram: johnericssonmonitor

 

Långban Gruvby utses till Årets Industriminne 2017. Läs mer på Svenska Industriminnesföreningens hemsida