Styrelse

 

Ordförande
Alexandra Svernlöv
Östermalmsgatan 7
114 24 STOCKHOLM


Vice ordförande
Vakant


Sekreterare
Erik Lidén
Norrtullsgatan 59
113 45 STOCKHOLM

Kassör
Tord Ingvarsson
Domherrevägen 10
182 51 TÄBY


Pressansvarig
Erik Lidén
Norrtullsgatan 59
113 45 STOCKHOLM


Webbmaster
Peter Westerberg
Sjödalstorget 9
141 47 HUDDINGE


Övriga ledamöter
Lars Paulsson
Tekniska museet
Museivägen 7
115 93 STOCKHOLM


Chris Hinchcliffe
Snoilskyvägen 8
112 54 STOCKHOLM