Res med John Ericsson Sällskapet till New York

I september 2014 anordnar John Ericsson Sällskapet en resa till New York med omnejd under mottot "I John Ericssons fotspår". Läs mer.