John Ericssons födelsedag 2015

sommarskrud

 

John Ericsson Sällskapet inbjuder härmed till
högtidlighållande av jubileet
av John Ericssons 212:e födelsedag
fredagen den 31 juli 2015 kl. 12.00.

 

Preliminärt program:

Samling vid John Ericssonmonumentet vid Nybroplan invid Berzelii Park.

12.00: Fanborg med representanter från,John Ericsson Sällskapet,
Odd Fellow Logen No. 4 John Ericsson,
Amerikanska ambassaden och Föreningen Fältjägare i Stockholm.

12.05: Välkomsttal av Alexandra Svernlöv, ordförande John Ericsson Sällskapet.

12.10: Tal av Tord Ingvarsson John Ericsson Sällskapet.

Hälsningar från Amerikanska Ambassaden.

Hälsningar från John Ericsson Society i New York.

Kransnedläggning, Odd Fellow Logen No. 4 John Ericsson.

12.30: Avslutning.