Medlemsinformation

Bästa Medlemmar och vänner till John Ericsson Sällskapet!

Nu är det juni och den härliga årstiden har nått också Norden. Så här har det sett ut i John Ericsson Sällskapet sedan årsskiftet:

16 februari : Årets första styrelsemöte i Odd Fellow Logen No 4 John Ericsson. 

11 mars: Årsmöte på Tekniska museet. Utnämningen av två nya hedermedlemmar: museimannen och författaren Björn Hallerdt samt president emiritus Sverige-Amerika Centret Erik Gustavson. En begäran från Björn Anders om att samla medlemmarnas bidrag om John Ericsson för att bygga upp hemsidan. Ärtsoppa med punsch enligt tradition lagades och serverades av restaurang Stallet på museet.  

11 april: Björn Hallerdt har gått bort efter en tids sjukdom, 89 år gammal. Sällskapets kondoleanser till hustrun och familjen.   Minnesceremoni 5 juni 2015. Information fanns i annonsen i söndagens (10 maj) både DN och SvD. Kontakta gärna mig för vidare information.

12-13 maj: Snilleblixttävlingen på Tekniska museet. Låg och mellanstadie- skolklasser visar upp sina uppfinningar. Ett hederspris utan pengar delas ut av museet i John Ericssons namn i år. Se mer på hemsidan http://www.snilleblixtarna.se/    

 

Kommande aktiviteter under 2015:

31 juli 2015, en fredag: årets firande av John Ericsson Dagen vid statyn vid Nybroplan. Efterföljande lunch. Mer information kommer senare.

November 2015: Höstträff. Mer information kommer senare.