John Ericssons 212:e födelsedag högtidlighållande

Högtidlighållande av John Ericssons 212:e födelsedag den 31 juli 2015 genomfördes traditionsenligt genom högtidlig nedläggning av en krans vid statyn på Nybroplan. Den sedvanliga skaran av intresserade dök upp på torget. Välkomnande och introduktion hölls av John Ericsson Sällskapets ordförande Alexandra Svernlöv. Tal hölls av Amerikanska ambassadens representant attachén Kyle Pusch, Erik Lidén Pressansvarigt JES och Tord Ingvarsson, kassör i JES.  Tord Ingvarsson behandlade i sitt tal ett antal viktiga historiska byggnader personer som kan knytas till tiden för John Ericssons begravning. En ytterligare betraktelse gjordes på hur John Ericsson leverne och gärning kan knytas till vår tid. Efter den officiella kransnedläggningen tågade sällskapet till Strand Hotell för att där inta en buffélunch som uppskattades stort av alla deltagare.

Fanborg

Fanvakten. Hans Carlsson håller i Odd Fellows fana och bytes av i halvtid av Lennart Ottosson. Göran Warpefelt och Lars Erik Eriksson turades om att vakta den svanska flaggan.