Årsmöte

Årsmöte i John Ericsson Sällskapet inklusive föreläsningskväll. Tekniska Museet, onsdag 9 mars  kl. 17.00-20.00. 

Kallelse och mer information skickas separat till medlemmarna.