John Ericsson Sällskapet inbjuder till högtidlighållande av jubileet av John Ericssons 213:e födelsedag


 Fredagen den 5 augusti 2016 kl. 12.00.

 Preliminärt program:

Samling vid John Ericssonmonumentet vid Nybroviken (Nybroplan)

Fanborg med representanter från:
• John Ericsson Sällskapet
• Amerikanska ambassaden
• Odd Fellow Logen No. 4 John Ericsson
• Föreningen Fältjägare i Stockholm

Välkomsttal av Alexandra Svernlöv, ordförande John Ericsson Sällskapet

Hälsningar från Amerikanska Ambassaden

Information från John Ericsson Sällskapet, genom kassören Tord Ingvarsson

Hälsningar från John Ericsson Society i New York av Erik Liden, pressansvarig

Kransnedläggning av företrädare för Odd Fellow Logen Nr. 4 John Ericsson 

Avslutning