Välkommen till årsmöte i

 

 John Ericsson Sällskapet

ONSDAGEN DEN 8 MARS 2017 KL.17:00 

Plats: Tekniska Museet, Stockholm

 

1. Mötets öppnande

2. Upprättande och fastställande av röstlängd

3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse och dispositionsförslag, resultaträkning och balansräkning

7. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

9. Beslut om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponera

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Behandling av budget för det kommande verksamhetsåret

12. Fastställande av årsavgifter samt avgift för ständig medlem

13. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av dessa

14. Val av revisor samt revisorssuppleant

15. Val av valberedning

16. Avslutning

 

I anslutning till mötet presenterar vi vinnaren av årets John Ericsson Innovationstävling för högskolor i landet.

Därefter är ni varmt välkomna på en visning av den nyrenoverade utställning Gruvan-  Lars Paulsson guidar oss. Sedan blir det traditionell ärtsoppa med Caloric punsch (inspirerad av John E själv!) för de medlemmar som föranmält sig till:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

O.s.a. senast 1 mars 2017   

 

Välkomna på ett innehållsrikt årsmöte!

 

Alexandra M Svernlöv, ordförande

Östermalmsgatan 7

114 24 STOCKHOLM

Tel: +46 708 16 09 90

E post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.