Högtidligt firande av John Ericssons 214:e födelsedag

 

Högtidlighållandet av John Ericssons 214:e födelsedag den 31 juli 2017 genomfördes traditionsenligt genom tal och högtidlig nedläggning av en krans vid statyn på Nybroplan.
Från Odd Fellow Logen no:4 John Ericsson deltog följande personer från vänster; Per Olov Carlsson, Tord Ingvarsson, Alexandra Svernlöv (John Ericsson Sällskapets ordförande), Jan-Hugo Nihlén, Lennart Antonsson, Lennart Ottosson samt fotograf Hans Carlsson.

 

Dagen började med att en fanborg ställde upp fanor och standar som representerade USA, Odd Fellow, Fältjägarna i Östersund och Sverige. Representanter från de olika länderna och organisationerna höll fanorna och standar med fast hand som senare höjdes till salut vid själva kransnedläggningen. 

 

Stolta fan- och standarhållare och i bakgrunden ses avbytaren.

Välkomnande och introduktion hölls av John Ericsson Sällskapets ordförande Alexandra Svernlöv. Hennes tal handlade om statyer av John Ericsson samt Sällskapets Innovationstävling 2017-18 samt nya Instagramkontot johnericssonmonitor. Tal hölls också av Amerikanska ambassadens ställföretradande ambassadör Mark Evans som framhöll att utbyte mellan stater är viktigt. Efter detta höll Tord Ingvarsson ett tal på tema Göta Kanal och dess betydelse för John Ericsson (se vidare nedan).

Själva kransnedläggningen genomfördes traditionsenligt av representant från John Ericsson Sällskapets ordförande, Alexandra Svernlöv och representant för Odd Fellow Logen No:4 John Ericsson, Tord Ingvarsson.

 

Hela firandet inramades av att trumpetaren Patric Svensson spelade till själva kransnedläggningen och som avslutning. Efter det officiella programmet tågade sällskapet till Berns salonger för att inmundiga lunch.


Publiken lyssnade och applåderade entusiastiskt. Fotografen Hans Carlsson inspekterar årets krans.

Talet av Tord Ingvarsson återges här:

Årets tal kommer att handla om bygget av Göta kanal och dess betydelse för John Ericsson.
Göta kanal påbörjades 1810 och var färdig 1832. Det är Sveriges största tekniska företag genom tiderna. Under 23 år arbetade sammanlagt 60 000 man och gjorde 7 miljoner dagsverken. Flertalet av arbetarna var kommenderade indelta soldater. Alla dessa människor flyttade miljoner kubikmeter jord för de djupa kanalfårorna, 58 slussar och miltals med jordvallar. Nästan allt arbete gjordes för hand eller med hjälp av djur. Man hade enkla handverktyg som spett, plåtskodda spadar och skottkärror. Notan för hela bygget gick på 14 miljoner kronor i den tidens värde. Som procent räknat av landets BNP var kanalen dock enormt dyr.

Tage Danielson har diktat om mödorna på Göta kanalbygget och en del av dikten lyder
Det var valkiga, seniga, beniga labbar, På valkiga, seniga, beniga grabbar.
Tåligt gnagde de hål på sitt fosterlands skal, De händer som grävde på Göta kanal.
Vintern kom med sin kyla. De fick inte domna, Sommarn kom med sin hetta. De fick inte somna.
De slet ut sig, i ösregn, när spaden blev hal, de händer som grävde på Göta kanal.
Är det underligt att deras tummar blev krumma, Och att fingrarna tedde sig fula och dumma
Vickevire var ofta en smärre skandal, på de händer som grävde på Göta kanal.

Baltzar von Platen var byggherre för kanalbygget och startade 1815 på kanalområdet den första tekniska skolan i Sverige, med all den tekniska kunskap som kunde uppbringas i kanalarbetet. Eleverna fick äran att kalla sig ”Kadetter i Flottans Mekaniska Corps”. John och brodern Nils hade hela livet stor nytta av all den kunskap de fick på denna skola. Von Platen var imponerad av den unge John Ericssons förmåga att göra planritningar och insåg ganska snart att han var ett geni. JE tröttnat dock snart på enformigheten i kanalbygget och tyckte heller inte om von Platens enväldige behandling av de ryska krigsfångarna som tvingades att arbeta med bygget. John Ericson begärde snart avsked för att istället bli officer vid Jämtlands fältjägarregemente.

Det var militära medel som finansierade hela kanalen. Först trodde man att kanalen skulle ha militär betydelse, eftersom man snabbt kunde flytta sina fartyg från kust till kust och dessutom slapp betala Öresundstull till Danmark. Snart insåg man dock att en flotta i en kanal vara ganska enkelt byte för en fiende. Men man kunde helt enkelt inte dra tillbaka sina mannar utan att hela bygget skulle stanna av så det fick slutföras. Under första och andra världskrigen, då farvattnen utanför svenska västkusten och delar av Östersjön var minerade fick dock kanalen ett kortvarigt uppsving för handeln.

Den efterföljande historien med JE är väl känd för alla, hur han med sina kunskaper från kanalskolan kunde konstruera Monitor som fick amerikanska inbördeskriget att vända till nordstaternas fördel.