Årsmöte 2018

Medlemmar hälsas välkomna till John Ericsson Sällskapet årsmöte.

Onsdagen den 14 mars 2018 kl 17.00-20.00

Tekniska Museet, Stockholm