Publikationer

 

Sten Jönsson (2002). Monitors kanontorn bärgat. Filipstads Tidning (FT),Tidning för Värmlands Bergslag, 10 augusti 2002, Section II - s. 24. 

Lennart Sundström (1997). Blicka bakåt för framtida visioner. Uppfinnaren/Konstruktören nr 4:97.

Underwater Surgery to Save a Historic Warship. New York Times, 29 augusti 1995.

Lennart Mattson. Myrvikens skola går i John Erikssons spår. Länstidningen Östersund (LT).

Bert Ringström (1997). John Ericsson-dagen. Odd Fellow bladet, nr 9/1997, årgång 43. 

Bert Ringström (1992). Logens namn - John Ericsson. Odd Fellow bladet, Jubileumssammanställning 1892-1992, s. 32.

From Sweden & America. Annual Tribute to Ericsson. Nordstjärnan Swedish News. 

Bygdens store son John Ericsson kommer hem.  Filipstad Tidnings (FT), oktober 2000. Återutgåva av Filipstads Stads och Bergslags Tidning, den 13 oktober 1893. 

Margaretha Jönsson Runvik. Spelet om John, teaterpjäs. Spelades bl a  av Ovikens Amatörteaterförening under Ovikenveckan 6- 13 Juli 2003. 

John Ericsson - Segraren vid Hampton Roads (spelfilm 1937). http://sv.wikipedia.org/wiki/John_Ericsson_-_segraren_vid_Hampton_Roads