Styrelse

 

Ordförande
Alexandra Svernlöv
Östermalmsgatan 7
114 24 STOCKHOLM

 

Anders Hallberg, kassör

Tord Ingvarsson, Odd Fellow Logens representant

Björn-Anders Larsson

Lars Paulsson, Tekniska museets representant

Peter Westerberg, webbmaster