Verksamhet

 

John Ericsson Sällskapet är en ideell förening vars ändamål är att bevara och hedra minnet av ingenjören och kaptenen John Ericsson och dennes livsgärning i Sverige, England och USA samt att uppmärksamma och levandegöra den betydelse denna haft och har för goda internationella relationer. 

En högtidsstund hålls varje år vid John Ericssonmonumentet vid Nybroviken till minne av John Ericsson i nära anslutning till dennes födelsedag 31 juli, som en bekräftelse på det värde och den betydelse dennes livsgärning har för bevarande och fortsatt skapande av goda internationella kontakter och vänskapsband.