Verksamhetsberättelse

1 januari 2007 - - 31 december 2007

 

John Ericsson Sällskapet har som ändamål att tillvarata och uppmärksamma minnet av Ingenjören och Kaptenen John Ericsson och hans livsgärning. Medlemmar skall ha intresse för John Ericssons person och gärningar.

 

 

Val av styrelse

Vid årsmötet 2007 valdes följande styrelse för verksamhetsperioden:

Ordförande K-Å Dahlberg

Sekreterare Alexandra M. Svernlöv

Kassör Vakant 

Pressansvarig Erik Lidén

StyrelseledamotAldor Jansson

StyrelseledamotBengt Cedergran

StyrelseledamotErik Wrangel

StyrelseledamotLars Paulsson

Revisor Leif Ström

Valberedning Erik Gustavson samt Bertil Friberg

 

Medlemsantal

Medlemsantalet vid utgången av 2007 var 74 st enskilda medlemmar, 4 st organisationer/kommuner med årligt medlemskap.1 st hedersmedlem samt 8 st med ständigt medlemskap.

 

Medlemsavgifter

Enskild medlem, årligt 100:-

Föreningar/Organisationer, årligt                    500:-                    

Ständigt medlemskap, enskild                         1.500:-

 

Avhållna möten

19 januari: Styrelsemöte i Stockholm

11 maj: Styrelsemöte i Stockholm

31 juli: Högtidlighållande av John Ericssons minne vid Nybroplan i Stockholm

4 augusti: Årsmöte i Filipstad

7 september: Styrelsemöte i Stockholm

7 december: Styrelsemöte i Stockholm

Genom tillmötesgående från Odd Fellow logen nr 4 John Ericsson i Stockholm, Bert Ringström, har våra styrelsemöten kunnat hållas kostnadsfritt i ordens lokaler. 

 

Verksamheten

Medlemskap i John Ericsson Sällskapet under verksamhetsåret är stabilt. 

Med Er hjälp hoppas vi inom styrelsen kunna sprida ytterligare information omkring John Ericsson som person och uppfinnare och därmed öka intresset ytterligare för medlemskap i John Ericsson Sällskapet. 

I anslutning till John Ericsson-dagen i Filipstad hölls som tidigare nämnts årsmöte.

Den 31 juli har vi som vanligt firat John Ericssons minne vid den staty som finns vid Nybroplan. Vi hade som tidigare år en fanparad som representerade Sverige, USA, Odd Fellow Nr 4 samt Fältjägarna. USA:s ambassad var även i år representerad av militärattaché Colonel Bruce Acker tillsammans med hustru Tove Lisa Acker. Hälsningar från John Ericsson Society i New York framfördes av Erik Lidén. Hälsningar framfördes från Amerikanska Ambassaden genom Colonel Bruce Acker. Arméns Musikkår hedrade oss med sin närvaro denna dag. Kransnedläggning genomfördes av logen Odd Fellow Nr 4, John Ericsson tillsammans med John Ericsson Sällskapet.

Under verksamhetsåret avled tyvärr vår käre kassör Ronny Persson och vilken fyllde en mycket viktig funktion och vilken saknades i vår styrelse. Ronny var en mycket trogen styrelsemedlem samt kände en lojalitet och ett stort intresse som styrelsemedlem i John Ericsson Sällskapet. Vi styrelsekamrater känner en stor förlust av Ronnys bortgång och den kapacitet som var kännetecknande för Ronny i vår verksamhet.

Det ekonomiska resultatet för år 2007 för John Ericsson Sällskapet är gott.

Medlemsintäkterna är stabila i jämförelse med föregående år.

Årets resultat är + 4.265:-. 

John Ericsson Sällskapet har nu en stabil ekonomi. Tillgångar noteras till c:a 19.000:-.

Avslutningsvis vill vi inom styrelsen tacka för det gångna verksamhetsåret, som ur arbetssynpunkt varit mycket stimulerande och hoppas på en fortsatt framgång för John Ericsson Sällskapet. 

 

 

K-Å Dahlberg, ordförande

Alexandra M. Svernlöv, sekreterare

Erik Lidén, pressansvarig

Aldor Jansson, ledamot

Bengt Cedergren, ledamot  

Erik Wrangel, ledamot

Lars Paulsson, ledamot