Verksamhetsberättelse

1 januari 2009 - - 31 december 2009John Ericsson Sällskapet har som ändamål att tillvarata och uppmärksamma minnet av Ingenjören och Kaptenen John Ericsson och hans livsgärning.

Medlemmar skall ha intresse för John Ericssons person och gärningar.

 

1. Funktionärer

Vid årsmötet 2009 valdes följande funktionärer för verksamhetsperioden:

Styrelse

Ordförande: Erik Wrangel

Sekreterare: Alexandra M  Svernlöv

Kassör: Bengt Cedergren 

Pressansvarig: Erik Lidén

Styrelseledamot: Aldor Jansson

Styrelseledamot: Kjell-Åke Dahlberg

Styrelseledamot: Lars Paulsson

 

Övriga

Revisor: Leif Ström

Valberedning: Erik Gustavson samt Carl Svernlöv 

 

2. Medlemsantal

Medlemsantalet vid utgången av 2009 var 65 varav:

  • 1  hedersmedlem
  • 9 ständiga medlemmar
  • 52 årsbetalande medlemmar
  • 3  organisationer/kommuner

 

3. Medlemsavgifter

Enskild medlem, årligt: 100:-

Föreningar/Organisationer, årligt: 500:-                    

Ständigt medlemskap, enskild: 1500:-

 

4. Möten 2009

10 januari: ”Arbetsmöte” på Jure Bokförlag, Stockholm

4 mars: Styrelsemöte inför museikväll på Tekniska Museet

7 maj: Styrelsemöte, Odd Fellow- huset, Stockholm

31 juli: Högtidlighållande av John Ericssons minne vid John Ericssonmonumentet, Nybroviken, Stockholm

1 augusti: Årsmöte Folkets hus, Filipstad

5 oktober: Styrelsemöte, Odd Fellow- huset, Stockholm

10 december: Styrelsemöte, Odd Fellow- huset, Stockholm

Genom tillmötesgående från Odd Fellow logen nr 4 John Ericsson i Stockholm, har våra styrelsemöten kunnat hållas kostnadsfritt i Ordens lokaler. 

 

4. Verksamheten

Antalet medlemmar i John Ericsson Sällskapet under verksamhetsåret har minskat i jämförelse med föregående år. 

Med hjälp av våra medlemmar hoppas vi inom styrelsen kunna sprida ytterligare information omkring John Ericsson som person och uppfinnare och därmed öka intresset ytterligare för medlemskap i John Ericsson Sällskapet. 

För att fördjupa intresset omkring John Ericsson och hans gärningar, inbjöds medlemmarna till en kväll på Tekniska Museet i samarrangemang ordnad av Lars Paulsson mellan JES och TM-vänner. Under sakkunnig ledning fick vi ta del av flera uppfinningar både i materiellt tillstånd och på ritningsplanet. Vidare visades modeller, skisser samt korrespondens som belyste John Ericssons livsgärning.

Den 31 juli firades som vanligt John Ericssons minne vid John Ericssonmonumentet. vid Nybroviken. I fanparaden ingick Sveriges, USAs, Odd Fellow Nr 4 samt Fältjägarnas fanor.

USA:s ambassad var i år representerad genom Bruce H. Acker, Colonel USAF

Defense and Air Attaché. Samt fanbäraren Technical Sergeant Kimberly Paradise. 

Hälsningar från John Ericsson Society i New York framfördes av  Alexandra Svernlöv.

Erik Lidén kunde återigen presentera musik för firandet, denna gång av marscherande Arméns Musikkår, som leddes av Trumslagaren David Lindberg.

Kransnedläggning genomfördes, som brukligt, av logen Odd Fellow Nr 4, John Ericsson tillsammans med John Ericsson Sällskapet.

I anslutning till John Ericsson-dagen i Filipstad hölls som tidigare nämnts  årsmöte.

Det beslutades vid styrelsemötet 090304 på Tekniska museet att Erik Wrangel tar över ordförandeskapet efter Kjell-Åke Dahlberg.   Erik Wrangel utsåg Kjell-Åke Dahlberg till ”Ambassadör ” i Värmland för John Ericsson Sällskapet för att stärka engagemang och kontakt med John Ericssons hemlandskap.

Det ekonomiska resultatet för år 2009 för John Ericsson Sällskapet är gott.

Årets resultat blev  + 5 421 kronor. John Ericsson Sällskapet har nu en stabil ekonomi. Tillgångarna uppgår till 34 854,67 kronor.

Förslag till nya stadgar har framtagits och kommer att föreläggas årsmötet 2010 för behandling och beslut.

 

5. Avslutning

Avslutningsvis vill vi inom styrelsen tacka för det gångna verksamhetsåret, som från arbetssynpunkt varit mycket stimulerande och hoppas på en fortsatt framgång för John Ericsson Sällskapet. 

     

Erik Wrangel, ordförande

Alexandra M. Svernlöv, sekreterare

Bengt Cedergren, kassör

Erik Lidén, pressansvarig

Aldor Jansson, ledamot

K-Å Dahlberg, ledamot

Lars Paulsson, ledamot