Verksamhetsberättelse

1 januari 2010 - - 31 december 2010

 

John Ericsson Sällskapet har som ändamål att tillvarata och uppmärksamma minnet av Ingenjören och Kaptenen John Ericsson och hans livsgärning. Medlemmar skall ha intresse för John Ericssons person och gärningar.

 

1. Funktionärer

Vid årsmötet 2009 valdes följande funktionärer för verksamhetsperioden:

 

Styrelse

Ordförande: Erik Wrangel

Sekreterare: Alexandra M Svernlöv     

Kassö: Bengt Cedergren

Pressansvarig: Erik Lidén

Styrelseledamot: Aldor Jansson                  

Styrelseledamot: Kjell-Åke Dahlberg          

Styrelseledamot: Lars Paulsson                                        

 

Övriga

Revisor: Leif Ström

Valberedning: Carl Svernlöv

 

2. Medlemsantal

Medlemsantalet vid utgången av 2010 var 63 varav:

  • 1 hedersmedlem
  • 9 ständiga medlemmar (del av året 10 men en har avlidit)
  • 50 årsbetalande medlemmar
  • 3 organisationer/kommuner

 

3. Medlemsavgifter

Enskild medlem, årligt: 100:-

Föreningar/Organisationer, årligt: 500:-                                    

Ständigt medlemskap, enskild: 1500:-

 

4. Möten 2010

14 januari: Styrelsemöte, Odd Fellow- huset, Stockholm

10 mars: Årsmöte,på Tekniska Museet

21 april: Styrelsemöte, Odd Fellow- huset, Stockholm

29 juli: Högtidlighållande av John Ericssons minne vid John Ericssonmonumentet, Nybroviken, Stockholm

1 augusti: Karlstad;Sverige Amerika centrets 50års jubuleum

14 oktober: Styrelsemöte, Odd Fellow- huset, Stockholm

Genom tillmötesgående från Odd Fellow logen nr 4 John Ericsson i Stockholm, har våra styrelsemöten kunnat hållas kostnadsfritt i Ordens lokaler.

 

5. Verksamheten

Antalet medlemmar i John Ericsson Sällskapet under verksamhetsåret har minskat i jämförelse med föregående år.

Med hjälp av våra medlemmar hoppas vi inom styrelsen kunna sprida ytterligare information omkring John Ericsson som person och uppfinnare och därmed öka intresset ytterligare för medlemskap i John Ericsson Sällskapet.

För att fördjupa intresset omkring John Ericsson och hans gärningar, inbjöds medlemmarna till en kväll på Tekniska Museet i samarrangemang ordnad av Lars Paulsson mellan JES och TM-vänner. Under sakkunnig ledning fick vi ta del av flera uppfinningar både i materiellt tillstånd och på ritningsplanet. Vidare visades modeller, skisser samt korrespondens som belyste John Ericssons livsgärning.

Den 29 juli firades traditionsenligt John Ericssons minne vid John Ericssonmonumentet vid Nybroviken. I fanvakten ingick Sveriges, USAs, Odd Fellow Logen Nr 4 John Ericsson samt Fältjägarnas fanor.

I Odd Fellow fanborgen medverkade Hans Carlsson och Lennart Ottosson.

USA:s ambassad var i år representerad av Jan Nilsson  

Fältjägarna i Stockholm representerades av Jan Henrik Bergquist och Björn Wallin.

Hälsningar från John Ericsson Society i New York framfördes av Erik Lidén.

Erik Lidén kunde återigen presentera musik för firandet, denna gång av Arméns Musikkår, som leddes av Regementstrumslagaren Robert Wallgren. Arméns Musikkår marscherade upp och spelade tre musikstycken: finska marschen Muistoja Pohjalasta av Posam Siivo, Ack Värmeland Du sköna (traditionell folkmelodi från 1822 även känd som Värmlandsvisan) samt slutligen Flygvapnets Halmstadsskolors marsch av Claes Söderlund.

Kransnedläggningen genomfördes, som brukligt, av logen Odd Fellow Nr 4 John Ericsson tillsammans med John Ericsson Sällskapet.

Det ekonomiska resultatet för år 2010 för John Ericsson Sällskapet är gott.

Årets resultat blev + 6 091 kronor. John Ericsson Sällskapet har nu en stabil ekonomi.

Tillgångarna uppgår till 40 945,67 kronor.

Förslag till nya stadgar har framtagits och framlades vid årsmötet 2010 och fastställdes.

 

6. Avslutning

Avslutningsvis vill vi inom styrelsen tacka för det gångna verksamhetsåret, som från arbetssynpunkt varit mycket stimulerande och hoppas på en fortsatt framgång för John Ericsson Sällskapet.

 

Erik Wrangel, ordförande      

Alexandra M. Svernlöv, sekreterare

 Bengt Cedergren, kassör

Erik Lidén, pressansvarig

Aldor Jansson, ledamot

K-Å Dahlberg, ledamot

Lars Paulsson, ledamot