Verksamhetsberättelse

1 januari 2011 - - 31 december 2011

 

John Ericsson Sällskapet har som ändamål att tillvarata och uppmärksamma minnet av Ingenjören och Kaptenen John Ericsson och hans livsgärning. Medlemmar skall ha intresse för John Ericssons person och gärningar.

 

1. Funktionärer

Vid årsmötet 2009 valdes följande funktionärer för verksamhetsperioden:

 

Styrelse

Ordförande: Erik Wrangel

Sekreterare: Alexandra M Svernlöv

Kassör: Bengt Cedergren 

Pressansvarig: Erik Lidén

Styrelseledamot: Aldor Jansson

Styrelseledamot: Lars Paulsson

 

Övriga

Revisor: Leif Ström

Valberedning: Erik Gustavson samt Carl Svernlöv 

 

2. Medlemsantal

Medlemsantalet vid utgången av 2011 var 53 varav:

  • 1 hedersmedlem Kjell Lagerström har avlidit 22 januari 2011.
  • 9 ständiga medlemmar 
  • 41 årsbetalande medlemmar
  • 3 organisationer/kommuner varav en har betalat

 

3. Medlemsavgifter

Enskild medlem, årligt: 100:-

Föreningar/Organisationer, årligt: 500:-                    

Ständigt medlemskap, enskild: 1500:-

 

4. Möten 2011

10 februari: Styrelsemöte, Odd Fellow-huset, Stockholm

9 mars: Årsmöte,på Tekniska Museet

13 april: Styrelsemöte, Odd Fellow- huset, Stockholm

28 juli: Högtidlighållande av John Ericssons minne vid John Ericssonmonumentet, Nybroviken, Stockholm

30 juli: Sverige Amerika-centrets 50- årsjubileum, Karlstad

8 september: Styrelsemöte, Odd Fellow- huset, Stockholm

25 oktober: Styrelsemöte, Odd Fellow- huset, Stockholm

30 november: Styrelsemöte, Odd Fellow- huset, Stockholm

 

Genom tillmötesgående från Odd Fellow logen nr 4 John Ericsson i Stockholm, har våra styrelsemöten kunnat hållas kostnadsfritt i Ordens lokaler. 

 

4. Verksamheten

Antalet medlemmar i John Ericsson Sällskapet under verksamhetsåret har minskat med 10 personer i jämförelse med föregående år. 

Med hjälp av våra medlemmar hoppas vi inom styrelsen kunna sprida ytterligare information omkring John Ericsson som person och uppfinnare och därmed öka intresset ytterligare för medlemskap i John Ericsson Sällskapet. 

För att introducera John Ericssons namn till den kommande generationen skolbarn har JE sällskapet lämnat ett bidrag till den nationella tävlingen Snilleblixtarna som årligen arrangeras på Tekniska museet. Det beslutades på årsmötet i mars att anslå en summa om 5000 kr för ett särskilt John Ericsson Stipendium som delas ut till fem klasser (5 x 1000 kr) under tävlingen 16-20 maj 201.

Den 28 juli firades traditionsenligt John Ericssons minne vid John Ericssonmonumentet. vid Nybroviken. I fanvakten ingick Sveriges, USAs, Odd Fellow Logen Nr 4 John Ericsson samt Fältjägarnas fanor.

Odd Fellow fanborgen representanter från Odd Fellow Logen Nr John  Nmedverkade Hans Carlsson och Lennart Ottosson. 

USA:s ambassad var i år representerad av Jan Nilsson  

Fältjägarna i Stockholm representerades av Jan Henrik Bergquist och Björn Wallin. 

Hälsningar från John Ericsson Society i New York framfördes av Erik Lidén.

Mitt i semestertid 28 juli hade Sällskapet glädjen att åter bjuda på högvaktsmusik vid samlingen vid Nybroviken. Malmö brandmäns musikkår under ledning av Jonny Rådén gladde medlemmar och turister med tre utsökta militära marscher. Sällskapet har all anledning att tacka både  Brandmännes musikkår och Försvarmusikcentrum som under drygt tio års tid bjudit på musikunderhållning med olika musikkårer. Detta hedrar John Ericssons minne på hans födelsedag den 31 juli. 

Kransnedläggning genomfördes, som brukligt, av logen Odd Fellow Nr 4 John Ericsson tillsammans med John Ericsson Sällskapet.Övermästae Jan Hugo Nylén. 

Det ekonomiska resultatet för år 2011 för John Ericsson Sällskapet är gott.

Årets resultat blev en förlust på -4,060 kronor till följd av utgifetr för bl stipendier (Snilleblixtr och Gymnasies ) .  John Ericsson Sällskapet har fortfarande en stabil ekonomi. Tillgångarna uppgår till 38,098 kronor.

Förslag till nya stadgar har framtagits och framlades vid årsmötet 2011 och fastställdes.

 

5. Avslutning

Avslutningsvis vill vi inom styrelsen tacka för det gångna verksamhetsåret, som från arbetssynpunkt varit mycket stimulerande och hoppas på en fortsatt framgång för John Ericsson Sällskapet. 

     

Erik Wrangel, ordförande

Alexandra M. Svernlöv, sekreterare

Bengt Cedergren, kassör

Erik Lidén, pressansvarig

Aldor Jansson, ledamot

Lars Paulsson, ledamot