Verksamhetsberättelse

1 januari 2012 - - 31 december 2012

 

John Ericsson Sällskapet har som ändamål att tillvarata och uppmärksamma minnet av Ingenjören och Kaptenen John Ericsson och hans livsgärning.

Medlemmar skall ha intresse för John Ericssons person och gärningar.

 

1. Funktionärer

Följande funktionärer för verksamhetsperioden:

 

Styrelse

Ordförande: Alexandra Svernlöv

Vice Ordförande: Aldor Jansson

Sekreterare samt pressansvarig: Erik Lidén

Kassör: Bengt Cedergren 

Webansvarig: Peter Westerberg

Styrelseledamot: Björn-Anders Larsson

Styrelseledamot (Tekniska museets representant): Lars Paulsson 

 

Övriga

Revisor: Leif Ström

Valberedning: Erik Gustavson samt Carl Svernlöv 

 

2. Medlemsantal

Medlemsantalet vid utgången av 2012 var 64 varav:

  • 1  Hedersmedlem Kjell Lagerström (avliden) 
  • 13 Ständiga medlemmar 
  • 47  Årsbetalande medlemmar
  • 3 Organisationer/kommuner 

 

3. Medlemsavgifter

Enskild medlem, årligt: 100:-

Föreningar/Organisationer, årligt: 500:-                    

Ständigt medlemskap, enskild: 1.500:-

 

4. Möten 2012

17 januari: Styrelsemöte, Odd Fellow- huset, Stockholm

9 mars: Årsmöte,på Tekniska Museet

30 maj: Styrelsemöte (konstituerande), Odd Fellow- huset, Stockholm

31 juli: Högtidlighållande av John Ericssons minne vid John Ericssonmonumentet, Nybroviken, Stockholm

4 augusti: John Ericsson dagen Filipstad 

20 september: Styrelsemöte, Odd Fellow- huset, Stockholm

6 november: Styrelsemöte, Tekniska Museet (inför Höstkvällen)

Genom tillmötesgående från Odd Fellow logen nr 4 John Ericsson i Stockholm, har våra styrelsemöten kunnat hållas kostnadsfritt i Ordens lokaler. 

 

4. Verksamheten

Antalet individuella medlemmar i John Ericsson Sällskapet under verksamhetsåret har varit jämförbart med föregående år. Vi har även fått en ökning av ständiga medlemmar. 

Med hjälp av våra medlemmar hoppas vi inom styrelsen kunna sprida ytterligare information omkring John Ericsson som person och uppfinnare och därmed öka intresset ytterligare för medlemskap i John Ericsson Sällskapet. 

För att fortsätta introducera John Ericssons namn till den kommande generationen skolbarn har JE sällskapet lämnat ett bidrag till den nationella tävlingen Snilleblixtarna som årligen arrangeras på Tekniska museet. Det beslutades återigen på årsmötet i mars att anslå en summa om 5000 kr för ett särskilt John Ericsson Stipendium som delas ut en under tävlingen 15 maj 2012. Som vanligt hade juryn ett svårt val med att utse stipendiater bland de 2000 entusiastiska deltagare på Snilleblixtutställningen på Tekniska museet 13, 16 maj. Vinnarklassen fick beröm för att de visade öppen framtidstänkande samtidigt som de höll bra ordning med sina arbetsloggböcker.

Den vinnande skolan 2012 heter Storvretaskolan 

Mitt i semestertid 31 juli hade Sällskapet glädjen att åter bjuda på högvaktsmusik

vid samlingen vid Nybroviken. Arméns musikkår ställde upp bland medlemmar och turister med tre utsökta militära marscher. John Ericsson Sällskapet har är mycket tacksam för denna trevliga musikunderhållning med olika musikkårer. Detta hedrar John Ericssons

minne på hans födelsedag den 31 juli.

Ytterligare en trevlig tradition i firandet av John Ericssons minne är presentation av fanvakten där fanor från Sverige, USA, Odd Fellow Logen Nr 4 John Ericsson samt Fältjägarföreningen i Stockholm ingår.

I Odd Fellow fanborgen medverkarde representanter från Odd Fellow Logen Nr John Ericsson. 

USA:s ambassad var i år representerad av Angie Bryan. 

Fältjägarna i Stockholm representerades av Jan Henrik Bergquist och Björn Wallin. 

Hälsningar från John Ericsson Society i New York framfördes av Erik Lidén.

Kransnedläggning genomfördes av Övermästare i Odd Fellow Logen  No 4 John Ericsson Hans Ringbom  tillsammans med ordföranden i John Ericsson Sällskapet.

Ljudsättningen ordnades av Oscar Svernlöv. 

En efterföljande lunch intogs på Berns. 

Det ekonomiska resultatet för år 2012 för John Ericsson Sällskapet är gott.

Årets resultat blev en förlust på -1 145 kronor till följd av utgifter för bl a ett stipendiet (Snilleblixtarna på Tekniska Museet (5000kr) John Ericsson Sällskapet fortsätter med stabil ekonomi. Tillgångarna uppgår till 36 953 kronor.

 

5. Avslutning

Avslutningsvis vill vi inom styrelsen tacka för det gångna verksamhetsåret, som från arbetssynpunkt varit mycket stimulerande och hoppas på en fortsatt framgång för John Ericsson Sällskapet. 

 

Alexandra M. Svernlöv, ordförande

Aldor Jansson, vice ordförande

Bengt Cedergren, kassör

Björn-Anders Larsson, styrelseledamot

Erik Lidén, sekreterare/pressansvarig

Lars Paulsson, styrelseledamot/Tekniska Museets representant

Peter Westerberg, webansvarig